Жури под председателството на Георги Минчев и членове: Георги Арнаудов и Пламен Кумпиков определи следните награди:

Първа награда – „Петро льо, Петровленко” от Сара Костадиновска
Втора награда – „Утро от Георги Харизанов
Трета награда – „Мъжки романс” от Юли Дамянов
Поощрителна награда – „Среща” от Константин Владигеров

Конкурсът е организиран от Музикалния център „Борис Христов” и се осъществява с подкрепата на Министерството на културата