На редовното отчетно-изборно събрание на Съюза на българските композитори, което се проведе на 29.10.2017 г. в Концертна зала „Филип Кутев, бе избрано ръководството на СБК за мандат 2017-2020 г. в състав:

Ценко Минкин – председател на УС на СБК
Владимир Джамбазов – главен секретар

и

членове на Управителния съвет на СБК:

акад. Георги Минчев
проф. Георги Костов
Димитър Христов
Дора Драганова
(предстои избор на председател на Секция „Музиколози“)

Членове на Контролния съвет на СБК:

проф. д-р Жорж Бонев
Юли Дамянов
Светослав Карагенов
(предстои избор на председател на Контролния съвет)

Честито на новото ръководството! На добър час и успех!