За участие в 19-тото издание на Конкурса за написване на симфонично произведение 7/8-2019 г. постъпиха произведения на 10 композитора.

На 03.09.2019 г. от 17.30 ч. се проведе заседание на журито в състав:

Ценко Минкин – председател на журито и членове проф. Георги Костов, проф. Пламен Джуров, доц. д-р Георги Арнаудов и Георги Андреев.

Пликовете с постъпилите произведения бяха отворени от г-н Иван Тодоров – представител на Фондация „Св. Георги Чудотворец“ в присъствието на членовете на журито и административния секретар на СБК.

Петте произведения, които събраха най-много точки (от 1 до 10) и ще бъдат изпълнени на Заключителния концерт на 01.10.2019 г. в Зала „България“ от Софийска Филхармония, са на следните композитори (изписването е по азбучен ред и не зависи от броя точки):

ВАСИЛ БЕЛЕЖКОВ

ВЕЛИ ЧАУШЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ

ЛЮБОМИР ДЕНЕВ-СИН

СТОЯН СТОЯНОВ

Молим авторите на номинираните композиции в срок до 10.09.2019 г. да предадат в нототеката на Софийска Филхармония партитура и щимове на своите произведения.

Благодарим на всички композитори за участието!

Победителите в 19-тото издание на Конкурса за написване на симфонично произведение 7/8-2019 г. ще станат известни на Финалния концерт на 01.10.2019 г., където ще бъдат определени Награда на журито (Първа, Втора и Трета), Награда на Публиката и Специалната награда на Фондация „Св. Георги Чудотворец“.

Специалната награда на Фондация „Св. Георги Чудотворец“ е за произведение, което се отличава със специфичен индивидуален характер и потенциал за по-голяма популярност сред слушателите на база мелодичност и индивидуален стилов характер, по подобие на популярни творби на български композитори със знакови творби с подобен характер.

Фондацията си запазва правото да не връчи Специалната награда, ако прецени, че няма произведение, което отговаря на тези условия.