На проведеното на 14.11.2015 г. Общо събрание на Съюза на българските композитори бяха взети следните решения:

Общото събрание на СБК:

1. Провъзгласява посмъртно за почетен член на СБК големия български творец Емил Димитров.

2. Приема за членове на СБК следните кандидати:
Борис Чакъров, Димитър Христов, Минко Ламбов и Николо Коцев.