Росица Петкова


композитор

Росица Петкова

18.02.1947 г.Пловдив - България

Росица Петкова е дъщеря на Димитър Петков. Завършва БДК (дн. НМА „проф. Панчо Владигеров“) с композиция при проф. Ал. Райчев и проф. Д. Тъпков през 1981 г. Работи като отговорен редактор на библиотека “Музикална естрада” към Центъра за художествена самодейност (1981­-91 г.). От 1991 е на свободна практика и преподава английски език.

Тя е автор на хорови, солови, детски и ангажирани песни, камерни произведения, обработки на народни песни и др. Носител е на награди от национални конкурси за детски песни, строева песен, хорови фестивали и др.

Творчество

Хорово-оркестрови произведения:
“Покръстването в Плиска” за бас, четец, хор и оркестър ­– кантата (1977 г.).

Произведения за симфоничен оркестър:
Скерцо за флейта и пиано (1974 г.).

Концертино за кларинет и оркестър (1981 г.).

Произведения за глас и струнен оркестър:
Две песни, т. Д. Методиев: “Вишни” и “Натюрморт” (1980 г.).

Камерна музика:
Соната за флейта и пиано (1976 г.).

За пиано: Пиеси, Вариации , Етюди и др. (1976­79).

Ангажирани песни:
“Труд наш благословен”, т. Д. Дамянов.

Детски песни:
“Гатанки”, “Балони”, т. Л. Милева (1988);
“Наш приятел е смехът, т. Ас. Босев;
“Две залъгалки” и др.