Сабин Леви


композитор, органист

Сабин Леви

20.01.1970 г.София - България

Сабин Леви, DMA, FAGO (доктор по композиция и орган, (2004), Канзаски Университет, САЩ) е композитор, органист, карилонер и преподавател. Следвал е музика в България, Израел, Франция и Съединените Щати. Носител е на няколко награди на композиционни и органови конкурси и е издаван като музиколог, композитор, преводач и музикален редактор в България, Израел, Великобритания, Холандия и САЩ. Активен концертен органист, клавесинист и карилонер (България, Израел, Англия, Франция, Германия, Италия, Унгария, Сърбия, САЩ). Доцент по музикална теория и орган в Националната Музикална Академия в София, България.

Леви е роден през 1970 г. в София. Той е от сефарадски (български еврейски) произход, Започва да учи пиано на възраст пет години. След завършване на Националното музикално училище в София, кандидатства в Теоретичния факултет на Националната музикална академия, където бива приет и учи един семестър. След това емигрира за Израел, където завършва едновременно бакалавър по орган и композиция. През 1998 завършва два магистъра (едновременно) по орган и композиция в Университет Бригам Янг, Юта, САЩ. След което следва двоен докторат по същите дисциплини в Лорънс, Канзас, САЩ, които завършва през 2004 г.
Леви е автор на четири книги и множество статии посветени на органова музика, композиция, еврейска музика и култура в България, контрапункт и музика на 20-ти век.
Като композитор, Леви е автор на около 60 композиции, включително един цикъл от органови хорални прелюдии, основани на сефарадски песни, в които се употребяват баховски полифонични методи, както и свой индивидуален тонален стил. Другите композиции включват един балет, няколко органови цикъла, камерна музика и други.
Леви е издал шест компакт-диска като композитор, органист и карилонер.

Личен уебсайт: Сабин Леви

Творчество