Секция „Музиколози“ – СБК обявява прием на нови членове.
Крайният срок за подаване на документи е 16 септември 2022 г. в администрацията на СБК.
Поради годишен отпуск на администрацията, през месец АВГУСТ документите на кандидатите ще се приемат в Книжарница „Български композитор“.

Документите на кандидатите за членове на секцията трябва да включват: молба, творческа биография, списък на публикациите.

Техническата комисия има право да изисква допълнително публикуваните материали при необходимост.