Симо Лазаров


композитор, изпълнител, педагог

Симо Лазаров

09.03.1948 г.София - България

Още от ранната си възраст Симо Лазаров развива музикалните си и технически способности, за да ги обедини професионално през 1974 г. при създаването на първото в България Студио за електронна музика към Българско Национално Радио, което ръководи повече от 25 години.
Преминавайки през различни етапи на инженерното си и музикално образование в Прага, овладявайки изпълнителските умения на орган от Иржи Ропек и следвайки електронна музика при проф. Рудолф Ружичка; работейки в електронните студиа в Братислава; завършвайки техническото си образование в София и изучавайки курсовете по композиция на Пиер Булез в ИРКАМ-Париж – от една страна и концертирайки същевременно сам и с различни състави – от друга, той се изгражда и като водещ специалист в областта на електронната музика – изкуството, свързващо двете сфери от човешкия живот – музика и техника. С качествата си на добър организатор той успява да привлече около себе си през онези години много професионалисти – музиканти, композитори, инженери, режисьори, журналисти и писатели, които дълги години са съпричастни на идеята за реализиране и популяризиране на българската електронна музика.
Обединявайки творческите дейности, Симо Лазаров работи в няколко направления: композиране и изпълнение на оригинална електронна, електроакустична и компютърна музика, музика за кино, театър, радио и телевизионни постановки, студийна и концертна дейност у нас и в чужбина, участие в наши и чужди фестивали и конкурси за електроакустична музика, както и създава първите български фестивали за електронна музика и мултимедия.
От 1977 г. преподавателската му и педагогическа дейност преминава с курсовете по тонрежисура, звукотехника, звукова култура и електронна музика през Музикална академия, Техническия и Софийския университети, през множество летни школи, за да инициира и създаде по собствена методика и школа през 1996 г. в Нов български университет, където понастоящем е професор, единствената в България специализация по компютърно музициране.
Дискографията и библиографията му включват 18 книги, над 60 научни публикации, около 300 музикални творби от всички жанрове и форми обединени в 9 дългосвирещи плочи, 32 CD албума и 11 DVD албума, музиката за 7 пълнометражни и около 90 късометражни филми, около 30 театрални постановки и около 20 касетъчни компилации, както и издадената през 2004 г. от БНР и музикална къща SYNTHI music-Tel Aviv антология от 30 компактдиска с авторска музика.
От 2002 г. е артистичен директор на българското издание на Международен форум-фестивал ВСЕЛЕНАТА на КОМПЮТЪРНАТА МУЗИКА
От 2004 г. е директор на Научно-практическото и изследователско звено за компютърно музициране и компютърна звукообработка към НБУ, което звено през 2016 г. прераства в Център за компютърна музика и саунд дизайн. За активната си aкадемична, музикална и организационна дейност през 2017 г. той е номиниран за Наградата на Ректора на НБУ.
От 2013 г. е председател на секция «Физическа, електро- и музикална акустика» (ФЕМА) към Федерация на научно-техническите съюзи в България.
От 2014 г. е академик на Българска Академия на Науките и Изкуствата.
Oт 2015 г. е почетен професор на Нов български университет.
Към получените множество наши и международни награди през 2008 година Симо Лазаров добави и наградата на Националния дворец на културата «Артист на Салона на изкуствата» за цялостна творческа дейност, наградите на ръководените от него екипи «Кристална лира» на Съюза на музикалните и танцовите дейци в категория «Звук и звуков дизайн» през 2016 и 2017 г. както и получената през 2018 г. «Златна лира» за цялостна творческа дейност.
С изнесените над 2500 концерта, с неизчерпаемите си идеи, с участието по световните сцени и международни форуми той достойно доказва името си на съвременен, оригинален, търсещ творец.

Творчество