09.04.2012 г., понеделник, 19.00 часа
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов, 2

Среща-разговор
по повод 90-годишнината на
проф. АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ
(1922-2003)

„СПОМЕН ЗА МАЕСТРОТО“

Встъпително слово – проф. Петър Льондев

с участието на ученици на композитора