Напомняме на всички членове на Съюза на българските композитори,
че с Решение на ОС на СБК от 20.12.2014 г.,
крайният срок за подаване на нотни материали за Форума „Нова Българска Музика“
е 31-ви март.

Очакваме Вашите произведения за НБМ’2016 г. в срок до 31.03.2016 г.