До
Съюза на Българските Композитори
гр. София

Относно:
Дискусия във Фейсбук във връзка с промените в регламента на Конкурса за симфонично произведение 7/8 – 2019 г.

Уважаеми дами и господа,

С интерес проследихме дискусия относно промените в регламента на „Конкурс за написване на симфонично произведение 7/8“, която стартира по повод публикация на дълбоко уважавания от нас проф. Георги Костов.

Мнението ни е, че хората които правят коментари там, не са запознати с основните цели на Конкурса, както и с причините за направените промени в неговия регламент. Ние дълбоко вярваме, че причината за тази дискусия се изразява в неразбиране същността на проблематиката и недостатъчно вникване в целите на конкурса. Това ни накара да направим допълнителни пояснения за причините, водещи към тези промени.

Конкурсът помага за развитие и обогатяване на българската симфонична музика, основаваща се на българската фолклорна традиция, като стимулира композиторите да създават творби в традиционните неравноделни ритми, както и да ги мотивира да се докажат чрез своето творчество пред публиката, която да оцени техните професионални качества.

Нашата цел е да спомогнем създаването на истински запомняща се българска симфонична музика върху основата на българската фолклорна традиция, която с желание да се изпълнява в концертните зали и публиката да се наслаждава на истинско изкуство.

Това е единственият по рода си частен конкурс в България, просъществувал вече 18 години и имаме намерение неговото дело да продължи, а не да бъдем демотивирани в тази благородна инициатива.

Вече сме констатирали и анализирали грешките от миналото и искаме да вървим напред. С радост приемаме професионални предложения, чрез които да помагаме за популяризиране на българската симфонична музика.

Изразяваме още веднъж мнението си относно двете дискутирани теми, за които ние – като спонсори на конкурса, Фондация „Св. Георги Чудотворец“, изразяваща волята на основателя и главен дарител на конкурса д-р Георги Лазаров, бяхме инициатори за промяната в регламента на конкурса, а именно:

• Ограничението за участие в конкурса до 50-годишна възраст;
• Въвеждане анонимност на авторите в предварителната оценка.

Дълбок поклон пред всички Вас, български композитори, работещи усърдно и доказали себе си във времето! Вие сте с утвърдени имена и доказали себе си. Вашите произведения редовно се изпълняват в концертните зали.

Ние, като организатори на конкурса, не се считаме за компетентни да създаваме правила, с които да се оценява Вашето авторитетно творчество. Публиката вече Ви е оценила и конкурса за оценка сте го спечелили.

Определянето на максимална възраст за участие в конкурса няма дискриминиращ характер, а целѝ да насочи и стимулира композиторите от по-младото поколение да творят по темата на конкурса.

Ние вярваме, че бъдещето на българската симфонична музика не Ви е безразлична и затова сме Ви поканили да работим заедно, като стимулираме творците от по-младото поколение да работят усърдно в тази посока. Чрез конкурса ние вярваме, че ще насърчавате Вашите млади колеги и ученици да творят и изграждат бъдещото лице на българската симфонична музика, изразяваща характера и богатството на българската фолклорна традиция.

Обективността в една оценка е най-съществената част в регламента на всеки конкурс. Вярата в обективността е най-големият авторитет за един конкурс, а не да се създават предпоставки за предварително прогнозиране на финалистите в него.

Журито има отговорната задача да оцени по най-обективен начин предложените за оценка творби. Всеки човек има субективна преценка и често се подлага на емоционални, сантиментални настроения. Въвеждайки анонимност в регламента на конкурса, ние искаме да предпазим журито от странични субективни влияния, които биха могли да навредят впоследствие както за имиджа на конкурса, така и за авторитета на самото жури.

Поради тази причина сме въвели анонимност при оценката на предложените творби в първия етап от работата на журито.

Имената на журито няма бъдат обявени публично предварително. Журито няма да има предварителна информация кои са авторите на предложените за оценка творби в конкурса. Всеки представител на журито ще работи самостоятелно, а не в комисия с останалите членове. Анонимността на авторите ще бъде разкрита след предаване индивидуалните оценки от журито и тяхната техническа обработка, т.е. при обявяване на номинираните творби за участие в заключителния концерт.

Заключителният концерт няма как да бъде анонимен.

Нашето желание е да градим и работим за просперитета на българската симфонична музика на основата на обективност, безпристрастност и дълбок професионализъм. Вярваме, че това са само част от ценностите, които трябва всички да следваме.

С най-голямо удоволствие приемаме да бъдат обсъждани предложения, които могат да доведат до реализиране на главните цели, заложени в основата за създаване на конкурса.

Обръщаме се към всички Вас, като Ви призоваваме да помогнем за развитието на българската симфонична музика, като стимулираме композиторите от по-младото поколение да творят и да участват в подобни събития като „Конкурс за написване на симфонично произведение 7/8“, като вярват в обективния характер на регламента за участие.

Дълбоко уважение и респект към българските творци!

Организационен екип,
Фондация „Св. Георги Чудотворец“
София
12.02.2019 г.