Относно: Покана за подкрепа на кампанията на Музикаутор за повече българска музика в ефира

Уважаеми колеги,

Съюзът на българските композитори винаги – от основаването си досега, е бил радетел за създаването, развитието и съхраняването на българската музикална култура.
Днес повече от всякога желаем българската музика от всички жанрове да има достойно място в българския ефир и да отстоява духовните достижения на творците в тази област. Още повече, че практиката в редица европейски страни вече е установила конкретни квоти за национална музика.
Крайно време е България да има законодателна инициатива в тази насока.
Подкрепяме и приветстваме кампанията на Музикаутор „Обичам българска музика“, като се присъединяваме към всички наши колеги.

С благопожелания за успех,

 Ценко Минкин

Председател на СБК

 

07.02.2019 г.