На вниманието на:
г-н РУМЕН РАДЕВ
Президент на Р. България

г-н БОЙКО БОРИСОВ
Министър-председател на Р. България

г-н ВЕЖДИ РАШИДОВ
Председател на
Комисията по култура и медии
Народно събрание на Р. България

г-жа МЕНДА СТОЯНОВА
Председател на
Комисията по бюджет и финанси
Народно събрание на Р. България

г-н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
Министър на финансите

Относно: Ситуацията със заплащането на музикалните състави на Българското национално радио

Уважаеми госпожи и господа,

От името на Съюза на българските композитори и от свое лично име горещо подкрепям справедливите искания на колегите от четирите музикални състава на Българското национално радио!

Не може да си позволим да губим ценни кадри, които са обучавани в България и дължат своята висока професионална квалификация както на личните си усилия и талант, така и на средствата на българския данъкоплатец. Не бива те да търсят по-добра професионална реализация в чужбина.
Крайно време е да спрем тази самоубийствена практика! Още повече, че тя вече е емблематична за цялата държава, но драстично се забелязва в тези професионални състави и творчески среди.

Държа да подчертая – не подценявайте професията „музикант“!
За несведущите искам да спомена, че за постигането на една такава висока квалификация е необходимо минимум едно 15-годишно обучение, което започва – забележете! – от петгодишна детска възраст и приключва едва на 19-20 години, когато професионалният музикант е готов за своята истинска реализация.
Това означава цялото детство и юношество на подготвящия се, средствата на родителите и по-късно – средствата на държавата.
Кой носи отговорност за тези погубени 15 години?!

Да престанем с профанацията! Защото българската култура е лицето на българската нация, но за жалост това лице е непрекъснато поругавано.

Затова подкрепям горещо декларацията на колегите.

Разбирам тяхната болка, срам и унижение. И пак подчертавам – хора с такъв талант и такава квалификация не бива да се чувстват мигранти в собствената си Родина – държавата на Орфей! Държавата на духа!

23.02.2018 г.
ЦЕНКО МИНКИН
Председател на СБК

Изтегли в PDF: Становище относно ситуацията със заплащането на музикалните състави на БНР