10 юни 2013 г., понеделник, 19.00 ч. зала „Филип Кутев” – СБК
ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ НА СТЕФАН РЕМЕНКОВ ПО СЛУЧАЙ 90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

1. Сюита за флейта и пиано ор. 48
Lento – Con allegrezza – Andante – Moderato e rustico
Изпълняват: В.Киндалов – флейта и С.Барова – пиано

2. Соната за пиано № 3
Allegro, Lento, Allegro giocoso e ritmico
Изпълнява: С.Барова – пиано

3. Сонатина за флейта и пиано ор. 19
Allegretto – Lento – Allegro grazioso
Изпълняват: В.Киндалов – флейта и Д.Васкова– пиано

4. Трио за пиано, флейта и виолончело ор. 41
Allegro – Lento – Allegro assai
Изпълняват: С.Барова – пиано, В.Киндалов – флейта и
В.Казанджиев – виолончело

5. Фантазия за виолончело и пиано
Изпълняват: В.Казанджиев – виолончело и С.Барова – пиано

6. Концерт за пиано и оркестър № 2 – трета част
Allegro assai
Изпълняват: С.Барова – пиано и Д.Васкова– пиано