Стефан Ременков


композитор

Стефан Ременков

30.04.1923 г. – 30.10.1988 г.Силистра - България

Стефан Ременков завършва ДМА (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) през 1950 г. Учи композиция при проф. П. Владигеров и проф. В. Стоянов. През 1950­-56 г. е асистент по музикален анализ в ДМА. През 1956 г. специализира композиция при Ар. Хачатурян в Московската консерватория и получава от него най-ласкави отзиви за Концерт за пиано и оркестър № 1. Създава над 80 творби, сред които: 1 балет, симфонии и други симфонични произведения, 2 концерта и концертна рапсодия за пиано и оркестър, концерт за виолончело, концерт-фантазия за цигулка и оркестър; музика за струнен оркестър; камерна музика ­ клавирен и струнен квинтет, сонати за цигулка и пиано и за флейта, обой и пиано, 6 сонати, сонатина и други пиеси за пиано; хорови и детски песни; музика за документални и игрални филми и др. Произведенията му се изпълняват от водещи симфонични оркестри, ансамбли и солоизпълнители. Голяма част от творчеството му е отличено с награди и записано в БНР, БНТ и издадено на грамофонни плочи.

Творчество

Музикално-сценични произведения:
Балет­:

“Непокорните” (1969 г., последна редакция – 1971 г.).

Хорово-оркестрови произведения:
“Хиперион” ­– поема (балада) за симфоничен оркестър, женски камерен или детски хор, т М. Еминеску в превод на Е. Багряна (1967 г.).

“Сън” ­ кантата (авторска редакция на симфоничната поема “Фатон” за симфоничен оркестър и женски или детски хор (1968-­69 г.).

Произведения за симфоничен оркестър:
Симфония в класически стил (1960 г.);
Детска симфония (1961 г.).

Симфонии:

Симфония №1 (1965 г.);
Симфония №2 (1968 г.);
Симфония №3 (1971 г.);
Симфония-концертанте (1968 г.).

Симфониета (1960 г.).

Симфонична поема “Фаетон”, по “Метаморфози” на Овидий (1966 г.).

Балетна сюита №1 из балета “Непокорните” (1970 г.).

Сюита “От далечни страни” (1952 г.).

Дивертименто (1962 г.).

Концерти:

Концерт за пиано и оркестър №1 (1953 г.);
Концерт за пиано и оркестър №2 (1969 г.);
Концерт за виолончело и оркестър (1964 г.).
Концерт-фантазия за цигулка и оркестър (1980 г.).

Концертна рапсодия за пиано и оркестър (1981 г.).

Произведения за струнен оркестър:
“Прелюд и танц” (1957 г.).

Камерна музика:
Клавирен квинтет; Струнен квинтет.

Струнен квартет №1 (1959 г.);
Струнен квартет №2 (1959­-60 г.).

Сонати:

Соната за цигулка и пиано (1954 г.);
Соната за флейта, обой и пиано (1979 г.).

Две пиеси за цигулка (виола) и пиано: “Акварел” и “Хумореска” (1950 г.).

Три песни за висок глас и пиано.

За пиано:

Пет пиеси (1939 г.);
Две пиеси (1941 г.);
“Панорама” (1947 г.);
Сонатина (1949 г.);
Десет прелюдии (1955 г.);
Соната-концертанте (1963­-64 г.);
Шест сонати (1944, 1948, 1949, 1958, 1959­, 1962, 1980 г.).

Музика към филми:
“Димитровградци”, реж. Н. Корабов (1956 г.).