Стоян Пауров


композитор

Стоян Пауров

23.02.1974 г.Пловдив - България

Стоян Пауров завършва средно образование в СМУ – Широка лъка със специалност “Изпълнител и преподавател по кавал” (1993 г.). Висше образование получава в АМТИ – Пловдив по специалност РНС, а по-късно и по композиция с преподаватели доц. Ст. Мутафчиев и проф. Б. Абрашев. Завършва магистърска степен при проф. Димитър Тъпков (2005 г.).
От 1999 г. работи в АМТИИ гр. Пловдив като преподавател по дисциплините “Четене и свирене на партитури”, „Камерна музика” и „Свирене в народен оркестър”, към катедра Музикален фолклор. От 2006 г. до 2009 г. e диригент на оркестъра при ДФА „Тракия” – Пловдив.
Стоян Пауров е автор на сборника за народни песни със съпровод на пиано „Сън сънувах”. Също така е и съставител на сборниците „Ансамблови пиеси за български народни инструменти” (I-III ч.), в които включва и собствени композиции. Тези издания са част от учебния материал във фолклорното музикално образование. Негови произведения систематично обновяват и разнообразяват репертоара на всички фолклорни камерни, оркестрови и хорови формации в АМТИИ.
Носител е на трета награда за композиция от Втори Академичен общобългарски конкурс и втора награда от Втори конкурс по композиция “Проф. Иван Спасов”. През 2009 г. Стоян Пауров е удостоен с награда за написване на нова творба за духов оркестър в рамките на Празници на духовите оркестри гр. Монтана. Същата година получава втора награда на конкурса Нова българска музика в 7/8 гр. Чепеларе.

Творчество

Произведения за симфоничен оркестър:
„Диафонични импровизации”.

Произведения за духов оркестър:
„Игра в 5/8”.

Произведения за народен оркестър, хор, солисти:
„Странджански миниатюри”;
„Великденски песни”;
„Другоселски панаир”;
„Пазарджишка сюита”.

Камерна музика:
Струнен квартет №1;
„Миниатюри за духови инструменти”.

Хорови песни:
„Две жътварски песни”;
„Сьоднал ми е млад терзие”;
„Скарали са се”.