Международно общество за нова музика-Румънска секция
Съюз на българските композитори-българска секция на МОНМ

ISCM-Romanian Section
Union of Bulgarian composers-ISCM,Bulgarian section

Юнски музикални вечери
12.06.2010 г., събота, 19 ч. зала Филип Кутев – СБК- ул. Иван Вазов 2

КАМЕРЕН КОНЦЕРТ

Музика от Балканите (I)

Съвременна румънска музика

в изпълнение на
Ансамбъл „TRAIECT”
New Music Group

Bucharest, Romania

Sorin Lerescu, Music Director/музикален ръководител
Geanina S?veanu-Meragiu, violin/цигулка
R?zvan Gachi, clarinet/кларинет
Andrei Podlacha, piano/пиано

Програма/Program:
Cornel ??ranu – RESPONSORIAL for clarinet
изп: R?zvan Gachi – кларинет

Mihaela Vosganian – Sempre un altra ciaccona for violin and processed sounds
Geanina S?veanu-Meragiu – цигулка

Valentin Petculescu – Duplum for TRAIECT (I) (clarinet and violin)
изп:R?zvan Gachi -кларинет, Geanina S?veanu-Meragiu – цигулка

Elena Apostol – Serial ABC for piano
изп:Andrei Podlacha – пиано

Пауза/Intermission

Sorin Lerescu – Actio for violin
изп:Geanina S?veanu-Meragiu – цигулка

Laura Manolache – Sonate for piano
изп:Andrei Podlacha – пиано

Petru Stoianov – Propor?i i (Proportions) for clarinet
изп: R?zvan Gachi – кларинет

George Balint – ROTRIO for clarinet, violin and piano (world premiere)
изп: Geanina S?veanu-Meragiu -цигулка, R?zvan Gachi – кларинет, Andrei Podlacha – пиано