Ташо Барулов


композитор, педагог, диригент

Ташо Барулов

27.01.1957 г.с. Раздел, Ямболско - България

Ташо Барулов завършва Средно музикално училище “Филип Кутев“ в гр. Котел през 1976 г. със специалност кавал. Постъпва в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив и през 1982 г. завършва със специалност „Ръководство на народни състави”. В периода 1986-1992 г. е диригент на оркестър в АНПТ – гр. Сливен. От 1992 г. е директор на Музикалното училище в гр. Котел, а от 1995 г. преподавател по солфеж, елементарна теория на музиката и хармония. В годините 1998-2000 г. е хоноруван преподавател по кавал и ръководител на студентски оркестър към СУ ”Климент Охридски”.

Сътрудник е на редакция „Народна музика” при БНР.

Ташо Барулов е автор на над 200 произведения: песни за народен хор, оркестрови пиеси, камерни и музикално-сценични произведения. Има осъществени записи в БНР и издадени произведения на CD и DVD.

Творчество

Музикално-сценични произведения:
Фолклорен мюзикъл: ”Котленски истории”, ”Нестинарка”, Диви ритми”

Хорови песни:
„Фреска”, ”Песен на разсъмване”, ”Метаморфози” , „Балада за гората”

Оркестрови пиеси:
„Припявки-задявки” , Тракийски сватбарски мелодии”, ”Водено хоро”

Камерна музика:
Два струнни квартета

Съставител и редактор на сборник: ”Не бързай, Слънчо”