28 януари 2008 г., понеделник, 19 часа
зала “Филип Кутев” – СБК
ул. “Иван Вазов” 2

ТВОРБИ ОТ БЪЛГАРСКИ КОМПОЗИТОРИ
изпълняват
НЕДЯЛЧО ТОДОРОВ – цигука
ГАНКА НЕДЕЛЧЕВА – пиано

в програмата
Любомир Пипков – Три пиеси за цигулка и пиано (1937-1938)
Хераклит Несторов – Ноктюрно из „Епизоди“ оп. 4 (1919-.1920)
Александър Райчев – Малка поема (1945)
Божидар Абрашев – Соната за цигулка и пиано (2005)
Илия Кожухаров – Канон за цигулка и пиано (1984)
Марин Вълчанов – Фантазия (1978)
Божидар Спасов – Четири миниатюри (1983)
Велислав Заимов – Соната за цигулка и пиано № 2 (1999)