27 ноември 2009 г., петък, 18 часа – Зала „Филип Кутев“ – СБК

Проф. Георги Кънев представя книгата
„КЛАВИРНАТА МУЗИКА НА ИВАН СПАСОВ“
издание на английски език с приложен компакт диск
от Цанка Андреева и Ромео Смилков

Прожекция на филма на БНТ
„IN MEMORIAM“
Режисьор: Моника Якимова