Тодор Попов


композитор, обществен деец

Тодор Попов

23.01.1921 г. – 02.02.2000 г.Дряново - България

Тодор Попов завършва ДМА (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) през 1949 г. Учи композиция при проф. П. Хаджиев, проф. В. Стоянов, проф. М. Големинов и проф. П. Владигеров. Аспирант е в Московската консерватория в класа по композиция на проф. Е. Голубьов (1952­-57 г.). След завръщането си работи като музикален редактор в БНР и преподавател по хармония и инструментознание в БДК. Съставя и редактира учебници по пеене, сборници с песни. Като музикален общественик е тясно обвързан с хоровото дело в България.

Тодор Попов е автор на мюзикъл; оратория и други вокално-оркестрови произведения; творби за симфоничен и струнен оркестър; камерна музика; множество хорови песни; солови песни; обработки на народни песни; музика към филми и др. Изявен песенник, още като войник пише първите си маршове “Марш на картечаря” и “На стража”. През 40-те години на 20-ти век широко популярни стават песните от филма “Утро над Родината” (“Свири, хармонико”), “Партизанин-бригадир”, “Младежки марш ­ финал”); през 50-те ­– лирическите “Разтегни, Андрей, акордеона” и “Напиши писмо на граничаря”, обработката за смесен хор на възрожденската песен “Откак се е, мила моя, майно льо” и др. Много от масовите му песни се изпълняват от различни състави. Създадените през 60-те години “Стара си майка ни ложе” (родопска); през 70-те импресионистично-романтичните “Хорал”, “Три акварела”, “Лека нощ” и много други хорови и солови песни са сред образците в българската музика, които са се утвърдили като представителен репертоар за различни хорови формации и камерни изпълнители. Произведенията му са многократно награждавани, записвани и издавани в авторски и сборни печатни издания, грамофонни плочи и др.

Творчество

Музикално-сценични произведения:

Мюзикъл “Звънчева гора” (1981 г.).

Хорово-оркестрови произведения:

“Песни за моето село” –­ сюита.
“Светъл празник” ­– оратория (1959 г.).
6 миниатюри за смесен хор и струнен оркестър, т. Н. Лилиев (1984 г.).

Произведения за глас и оркестър:
8 песни (1975 г.);
3 песни за бас и оркестър (1982 г.).

Произведения за симфоничен оркестър:

Симфонична картина “Рожен” (1954 г.);
Симфонична сюита “Далечно детство” (1957 г.);
Симфония “Юнакът” (1984 г.);
Концерт за виолончело и оркестър (1952 г.);
“Песен” за цигулка и оркестър (1953 г.).

Произведения за струнен оркестър:

Три миниатюри (1959 г.);
Детска симфониета (1963 г.);
Старинна сюита в 7 части (1982 г.);
“Елегия” за виолончело и струнни (1957 г.).

Камерна музика:
Струнен квартет №1 (1956 г.);
Струнен квартет №2 (1963 г.).

Вокална музика:

“Ни лъх не дъхва над полени”;
“Люлчина песен”;
“Мой бял гълъб”;
“Сонет”;
“Пред пролет” и др.

Хорова музика:

Масови:
“Под знамето на Партията”, т. П. Стефанов;
“Благодарим ти, Партийо любима”, т. Ас Босев;
“Младежка песен за мира”, т. П. Стефанов;
“Първи май”, т. Г. Жечев;
“Младежка първомайска песен”, т. Ив. Радоев;
“Празнична песен”, т. Н. Зидаров;
“Далечна застава”, т. Ев. Евтимов;
“Балада за войника”, т. Пл. Цонев;
“Малка балада”, т. Мл. Исаев и др.

Хорови цикли за смесен хор:
“София”, т. Е. Бурнаски и Н. Зидаров;
“Есенни мотиви”, т. П. Яворов.

Хорови песни:
“Стара си майка ни ложе”;
“Йо игра оро”;
“Макя Яна надалеко дава”;
“Акварел”;
“Етюд с акварел”;
“Градини в цвят”;
“Импресия”;
“Три акварела”;
“Баркарола”, т. Н. Зидаров;
Лека нощ, т. И. Радоев;
Младежка пролетна, т. Ив. Радоев;
“Нощ”;
“Старата черква”, т Ал. Вутимски и др.
“Дайчово хоро”, т. Ив. Бурин ­– рапсодия за мъжки хор.

Сборник
за най-малките “3+4+3+4” (за детските градини) и др.

Избрана литература за Тодор Попов:
Миладинова, Милка. “Тодор Попов”. Био-блиографски очерк (С., 1976).