На 03.06.2017 г. на събрание на секция „Музиколози“ бяха пирсъдени традиционните награди „Книга на годината“.

В категорията „МОНОГРАФИИ – ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА“

бе отличена книгата на доц. д-р Стефка Венкова
„Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката“
София: ИИИзк, 2016, ISBN 978-954-8594-60-8

В категорията „ПРИЛОЖНА МУЗИКОЛОГИЯ“

проф. д.изк. Розмари Стателова бе наградена за продукцията ? от научно-приложни издания, музикална критика и публицистика и медийни активности през 2016 г.

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА

получи доц. д-р Иванка Влаева за книгата
„Музика в глобалния свят (отражения в българското образование)“
София: СОНМ, 2016, ISBN 978-954-8523-90-5

Проф. д.изк. ДИМИТЪР ХРИСТОВ посмъртно бе удостоен за цялостен принос в теоретичното музикознание с ИЗВЪНРЕДНАТА НАГРАДА на Секция „Музиколози“.