ТРЕТИ КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИЯ

„БОРИС ХРИСТОВ”

ЗА НАПИСВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ЗА

НИСЪК МЪЖКИ ГЛАС И СЪПРОВОЖДАЩ ИНСТРУМЕНТ

МУЗИКАЛНИЯТ ЦЕНТЪР/МУЗЕЙ „БОРИС ХРИСТОВ”

обявява

Трети конкурс по композиция „Борис Христов”

за създаването на песен за нисък мъжки глас –

бас или баритон и акомпаниращ инструмент.

 

Идеята на конкурса  е да се превърне в пресечна точка за общуване между композиторите и вокалните изпълнители.

Известно е пристрастието на Борис Христов /1914-1993/  към камерната музика. Големият певец с еднаква отговорност и вдъхновение се е отдавал и на сценичните си превъплъщения, и  на изявите си на концертния подиум, свързани с вокалната миниатюра.

Под формата на конкурс за съвременна художествена песен за бас или баритон Музикалният център/Музей „Борис Христов” стимулира авторите за създаването на нов репертоар за тези завладяващи разновидности на човешкия глас.

Текстът на български език и акомпаниращият инструмент са по избор на авторите.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. В конкурса имат право да участват кандидати без ограничение за възраст и националност.
2. Произведенията трябва да са за нисък мъжки глас /бас или баритон/ със съпровод на един инструмент – по избор, с времетраене от 3 до 6 минути, върху текст на български език по избор на композитора.
3. Всеки кандидат може да представи максимум 2 произведения, композирани не по-рано от  2012 г., изписани на компютърна програма или на четлив ръкопис в 4 екземпляра.
4. Произведенията не трябва да са публично изпълнявани и издавани
5. Кандидатите изпращат в срок до 3 юни 2013 г./съгласно пощенско клеймо/ следните материали в общ пакет:
А. Запечатан плик с конкурсното произведение в 4 екземпляра.
Б. Запечатан непрозрачен плик, в който е поставен лист с името на кандидата, адрес, телефон, е-mail, снимка и кратка творческа биография.
В. Запечатан плик с декларация на автора, че приема условията на конкурса и че произведението не е публично  изпълнявано и издавано.
6. Конкурсът е анонимен. На заглавната страница на всяко произведение в десния горен ъгъл, вместо името на автора се изписва произволно избрано петцифрено число. Същото число се изписва и върху останалите пликове с информацията за кандидата.
Върху пликовете и творбите не трябва да има никакви обозначения, нарушаващи анонимността /освен петцифреното число, избрано от автора/. Всякакви други обозначения, нарушаващи анонимността водят до техническо декласиране на произведението.
7. Материалите се изпращат на адрес:
София 1000,
Музей „Борис Христов”

Пощенска кутия 962
За конкурса „Борис Христов”

8.Изпратени за участие произведения не се връщат. 9. Наградените творби ще бъдат изпълнени премиерно в рамките на  Фестивала на изкуствата „Борис Христов”.
10.Оргнизаторът финансира изпълнението на творбите.
11. Организаторът на конкурса си запазва правото на премиерното изпълнение, правото да документира и записва, филмира и разпространява изпълненията на наградените творби, без да заплаща права и обезщетения на авторите.

 II.  ЖУРИ
1. Представените творби се оценяват от жури, в което са включени изявени български творци.
2.Оценяването на творбите е до 14 юни 2013 г.
3. Журито има право да не присъди или да раздели някои от обявените награди.
4. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

III. НАГРАДИ
Присъждат се следните награди:
Първа награда – 700 лева
Втора награда – 500 лева
Трета награда – 300 лева

Конкурсът „Борис Христов” се осъществява с подкрепата на Министерството на културата.

За допълнителна информация:
Тел. 02/987-35-92;      0887-062-660 

boris_christoff@abv.bg  
Елена Драгостинова
Директор на  
Музикалния център/Музей „Борис Христов”