ФЕСТИВАЛ С КАМЕРНИ ТВОРБИ
НА КОМПОЗИТОРИ ОТ СТРАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
16 – 18 март 2012 г.
БРЮКСЕЛ

Участието на България е с произведението на
ЛЮБОМИР ПИПКОВ – КЛАВИРЕН КВАРТЕТ