Филип Павлов


композитор, пианист, педагог

Филип Павлов

29.03.1949 г.София - България

Проф. д-р на изк. Филип Павлов завършва БДК (дн. ДМА “П. Владигеров”) с пиано при проф. М. Петкова и композиция при проф. Ал. Райчев (1974 г.). Специализира в Париж и участва в международен конкурс по композиция в Амстердам. Активно концертира като пианист в солови, оркестрови и камерно-ансамблови изяви. Изнася над 1000 концерта в страната и чужбина. Има записи като солист и камерен изпълнител в БНР, БНТ и за чуждестранни фирми. Работи като преподавател в ДМА. От 1998 г. е професор в ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград. Носител е на награди от конкурсите “Св. Обретенов” за камерна музика в Белград, клавирния конкурс “Синегалия” в Италия, конкурс за композиция “Валентино Буки” в Рим и др.

Проф. д-р на изк. Филип Павлов е автор на симфонична и камерна музика; хорови песни; мюзикъли; оратории; кантати и вокални цикли; театрална музика; детски песни, много от които са включени в учебници по музика, нотни издания и др. Хоровите и камерните му произведения са изпълнявани многократно на фестивали, композиторски срещи и други форуми, в концертни програми в чужбина.

Творчество

Музикално-сценични произведения:
“Класният се жени” ­ мюзикъл, либр. Л. Пеевски (Пловдив, 1993 г.).

Хорово-оркестрови произведения:
Коледна кантата за детски хор и оркестър върху светски текстове (1992 г.).

“Ботев­оратория” за смесен хор и симфоничен оркестър (1987 г.).

Песен-кантата “Молебен за музика”.

Произведения за симфоничен оркестър:
Симфониета; Увертюра (1995 г.);
“Танц за Тангра” (2001 г.).

Концерти:

Концерт за пиано и оркестър №1;
Концерт за тромбон и оркестър №1, №2.

Капричио-соната за обой и оркестър (1992 г.).

За духов оркестър:
“Симфоничен танц” за тромбон и оркестър (1976 г.);
Пиеса за пиано и духов оркестър (1986 г.).

За камерен оркестър:
Камерна симфония.

Концерт за пиано и камерен оркестър №2.

Произведения за струнен оркестър:
Концерт за цигулка и струнен оркестър (1986 г.).

Камерна музика:
“Мъжки танц” за брасквинтет;
Концерт за квартет от флейта, виола, арфа и пиано (1982 г.);
Соната за струнен квартет;
Соната за флейта и пиано;
Скерцо за цигулка и пиано (1980 г.);
Капричио-соната за обой и пиано (1994 г.);
Соната за алт тромбон и пиано (1995 г.);
Танц за акордеон (1995 г.);
“Пълнолуние” за флейта и пиано (2002 г.);
“Дяволска игра” за соло виолончело (1993 г.).

За виола:

“Прелюд-остинато”, “Варшавско ноктюрно”.

За пиано:

Соната за пиано;
“Три контраста” (1988 г.);
“Просветление” –­ диптих (1993 г.).

3 детски пиеси за 4 ръце (1982 г.).

Вокални цикли:

“Седем нощни седемстишия” за сопран и пиано (1984 г.) и др.

За орган:
“Молебен” и “Достойно ест” (1993 г.).

Хорова музика:
Хорова поема “Свети Никола” (1993 г.);
Хорова кантата “Прескочи огън” (1994 г.);
Песен “Хубава измама” (1995 г.);
“Дъжд”; “Дяволита песен”; “Златна есен”.

За детски хор:

Цикъл “Петльови работи”; Миниатюри.

Музика към театрални постановки:
Куклен спектакъл “Най-хубавите сънища идват по време на сън”, либр. Л. Пеевски (НДК) и др.

Литература от проф. д-р на изк. Филип Павлов:
“Хармония с аранжиране” (съавт. с Й. Гошев). Ч.1 (С., 1999); Ч.2 (С., 2002).