4 ноември 2007 г., вторник, 18 часа
Зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

Хоров концерт с творби от
ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ (1912-1992)
посветен на 95-годишнината от рождението му

у ч а с т в а т
Хорово общество “Христина Морфова” – “Български славей”
при Народно читалище “Д-р Петър Берон” – София
главен художествен ръководител: проф. Емил Янев
диригенти:
Таня Никлева-Владева, Мирослава Христова, Неолина Пелова
вокален педагог: доц.Людмила Хаджиева
клавирен съпровод:
Мая Василева, Цветелина Атанасова, Надежда Цанкова

Камерна формация “Децата на Орфей”
диригент: Венеция Караманова
клавирен съпровод: Весела Шаламанова
диригенти: Таня Никлева-Владева и Георги Петров