Христо Тодоров


композитор

Христо Тодоров

15.09.1890 г. – 21.04.1976 г.Сливен - България

Христо Тодоров завършва ДМА през 1950 г. Учи композиция при проф. Веселин Стоянов. В края на следването си започва да сътрудничи на Радио София и се насочва към композиторска практика. Работи като композитор-аранжор в Ансамбъла за песни и танци при МВР (от 1951 г.), в Ансамбъла на трудовата повинност и в Ансамбъла за песни и танци при МНО (от 1966 г.). Постоянен сътрудник на редакция “Народна музика” при БНР. Изтъкнат майстор в жанра на фолклорната обработка. Христо Тодоров е автор на над 2000 обработки на народни песни и авторски песни в народен дух и на над 1000 инструментални хора и сюити, които се ползват с голяма популярност и се изпълняват от всички фолклорни състави. Пише масови песни, музика към документални филми, музика към танцови постановки и др.

Творчество

Авторски песни в народен дух:
“Летни нощи”, т. М. Шопкин;
“Жетварска песен”, т. И. Генов;
“Юнска песен”, т. И. Василев;
“Биляна”, т. Ив. Генов;
“Отпускар”, т. М. Спасов;
“Вечерна песен”, т. Ив. Радоев;
“Овчарска песен”, т. Х. Харалампиев и др.

Фолклорни обработки:
“Доне ле”;
“За тебе, моме”;
“Я слушай, Яно”;
“Йордано, Йорданчице”;
“Заспало е челебийче”;
“Отдолу иде мойто първо либе” и др.

Масови песни:
“Ти, Партийо, имаш безброй синове”;
“Младежка песен за мира”;

“Първомайски парад”;
“Свирете радостно, фанфари”.

Музика към документални филми:
“Въглекопачи”;
„Български шевици”;
“Към свобода“;
“Бразая”.