Христо Тонев


композитор, оркестратор, диригент, педагог

Христо Тонев

26.02.1937 г. - 15.03.2014 г.с. Суворово - България

Христо Тонев завършва Военна музикална школа “П. Чайковски” в София (1955 г.). Работи като военен диригент в Кресна, Разград, Кърджали, Момчилград, Добрич, Долна Митрополия, Плевен и София на оркестъра на Висшето транспортно училище “Т. Каблешков” (1969­-1989 г.) и диригент на Софийския духов оркестър (1989­-1991 г.). Завършва БДК (дн. НМА „проф. Панчо Владигеров“) през 1970 г. От 1980 г. е преподавател в ДМА по оркестрация и дирижиране на духов оркестър. От 1995 г. е доцент в ЮЗУ “Н. Рилски” ­ Благоевград. Диригент на Духовия оркестър в Перник (от 1995 г.).

Христо Тонев е автор на произведения и десетки оркестрации за духов оркестър; военни, маршови масови хорови и солови песни; музика към документални филми и др. Оркестрациите му на чужди произведения за симфоничен оркестър, както и на творби от съвременни български композитори, на хора на Дико Илиев и други популярни хора и мелодии са се утвърдили като еталонни в съвременното творческо развитие на музиката за духов оркестър в България. Произведенията му са изпълнявани в Германия, Италия, Чехия, Унгария, Русия и др. От 1978 г. представя произведения на български композитори, повечето от които са оркестрирани и дирижирани от него. Носител е на Наградата за музика на София (1987 г.) и др.

Творчество

За четец и духов оркестър:
Поеми:

„Любен Каравелов” (1994 г.);
“Бабан” (1996 г.).

10 народни песни със съпровод на духов оркестър (1997 г.)

За духов оркестър:
Сюита върху 3 възрожденски песни (1976 г.).

Български танц №1 (1977 г.);
Български танц №2;
Български танц №3;
“Надсвирване” (1979 г.).

“Празнична музика” (1984);
“Игра-каприз” (1985 г.);
“Увертюра-прелюд” (1990 г.);
“Забавна увертюра” (1995 г.).

Концертино за цугтромбон и духов оркестър (1992 г.);
“Серенада” за тромпет и духов оркестър (1993 г.).

“Празник в Граовско” (Песен и Танц) за гайда и духов оркестър (2000 г.) и др.

Музика към документални филми:
“Птиците излитат на пролет”;
“Балкански орли”;
“Дружна песен”.