Цветан Денев


композитор

Цветан Денев

15.04.1946 г. – 26.04.2017 г.с. Синаговци, Видинско - България

В периода 1964-1968 г. Цветан Денев е студент по металургия в ХТИ, София. След това завършва БДК (днес НМА “Проф. П. Владигеров”) с композиция при проф. М. Големинов (1974 г.). Негови учители също са проф. Ив. Ефтимов и проф. В. Арнаудов. През 1975-1977 г. е стипендиант на СБК в Германия. Две години преподава във Висшето училище за музика “Ханс Айслер” в Берлин. В периода 1980-1983 г. специализира при проф. Рут Цехлин в Академията по изкуства в Берлин. От 1984 г. е композитор на свободна практика в Германия.
Цветан Денев е автор на музикално-сценична, оркестрова, камерно-инструментална, вокална, хорова музика и др. Като корепетитор, педагог, диригент и композитор работи активно в България, Германия и Мароко. Неговото музициране е в три посоки: джаз, фолклор, класика. Издава три книги на немски и български език в Берлин и София: ”Псапфо”, ”Да започнем със заека”, ”Концерт за контрабас и зелена поляна”.

Творчество

Музикално-сценични творби:
“Бялата нощ” – опера (1984 г.).
“Алиса” – танцов мюзикъл (1988 г.).

Произведения за симфоничен оркестър:
Симфония (1974 г.);
“Епитаф” по Ритсос за солисти и оркестър (1983 г.);
“Движения” (1986 г.);
Тема с вариации (1989 г.);
“Архаика” за пиано и оркестър (1998 г.).

Произведения за струнен оркестър:
Вариации (1973 г.).

Камерна музика:
Концертино (1973 г.).

За пиано:
8 пиеси (1989 г.);
Миниатюри (1989 г.).