Цветан Радославов


композитор, философ

Цветан Радославов

19.04.1863 г. – 28.10.1931 г.Свищов - България

Цветан Радославов завършва философия в Лайпциг, учи във Виена и Прага, защитава докторска дисертация. След завръщането си в България, работи като гимназиален учител в Габрово, Русе и София. Участва в дейността на читалище “Славянска беседа” и на театралната трупа “Сълза и смях”. Член е на управителния комитет на Българската оперна дружба.

Като студент при едно от пътуванията си до България през 1885 г., за да вземе участие в Сръбско-Българската война, създава музиката и текста на патриотичната песен “Горда Стара планина”, която през 1964 г. става национален химн. За пръв път песента е отпечатана през 1895 г. в “Учебник по музика. Ч.1” от К. Махан. По-късно след нейното хармонизиране от Добри Христов тя е озаглавена “Мила родино”. Борис Тричков я използва в хоровата си композиция “Родино мила”.

Цветан Радославов е автор на историческия труд “Титлите на българските царе” и философското изследване “Емоционалният фактор при мисленето с оглед на дуалистичните схващания в етиката и религията”.

Творчество

Аршинков, Стоян. “Мила Родино”. Цветан Радославов” (С., 1985).