Цветан Цветанов


композитор, педагог

Цветан Цветанов

06.11.1931 г. - 04.04.1982 г.София - България

Цветан Цветанов учи цигулка при проф. Вл. Аврамов. Завършва БДК (дн. НМА “праф. П. Владигеров”) с композиция при проф. Парашкев Хаджиев и проф. Панчо Владигеров през 1956 г. Работи като редактор на музикални издания на Централния дом на народната армия (1956­-58 г.). От 1956 г. е преподавател по хармония в БДК. От 1976 г. е професор по композиция и хармония. Секретар на СБК (1976-­77 г.). Като композитор участва в журита на фестивали и конкурси.

Цветан Цветанов е автор на 2 балета; оратория; 4 симфонии; Концерт за оркестър и други симфонични произведения; камерна музика; много хорови и солови песни; хармонизации и обработки на народни песни и хора; музика за театрални постановки и филми и др. Музиката му е емоционална, мелодична, с ясна музикална структура. В творчеството му е изразена нагласа към разгърната симфонична драматургия. Произведенията му се изпълняват у нас и в чужбина. Носител е на престижни награди, на Наградата за литература и изкуство (1982 г.) и др.

Творчество

Музикално-сценични произведения:
Балети:
“Орфей и Родопа” (1960 г.);
“Легенда за Сибин (1982 г.).

Хорово-оркестрови произведения:

“Великото начало” ­– симфонична поема за рецитатор и оркестър (1961 г.);
“Стълбата” ­– балада за алт, хор и оркестър (1966 г.);
“Балада за целувката на Ботев” – за хор и симфоничен оркестър (1979 г.);
“Завръщане при подвига” – за четец и духов оркестър (1977 г.).

Произведения за симфоничен оркестър:

Симфония №1 (1964 г.);
Симфония №2 (1969 г.);
Симфония №3 (1972 г.).
Симфониета (1956 г.);
Симфонична сюита из балет “Орфей и Родопа” (1961 г.);
Увертюра (1968 г.);
“Радостна увертюра” (1971 г.);
“Празничен концерт” (1974 г.);
Симфонични вариации (1976 г.).

Произведения за духов оркестър:

“Април 1876” –­ увертюра (1969 г.).

Произведения за камерен оркестър:

Симфония № 4 (1975 г.);
Концертино за пиано и камерен оркестър (1970 г.).

Камерна музика:

Тема с вариации за струнен квартет (1955 г.);
Соната за цигулка и пиано (1955 г.);
20 леки пиеси за цигулка и пиано (1965 г.);
2 пиеси за флейта и пиано (1968 г.);
Концертна пиеса за флейта и пиано (1969 г.);
Прелюд, песен и хорал за цигулка и пиано (1975 г.);
Соната за виолончело и пиа-но (1979 г.).

За пиано:
Сонатина (1967 г.).

За народен оркестър:
“Плетеница” (1982 г.).