Милена Шушулова-Павлова


музиколог

Проф. д-р Милена Шушулова-Павлова е завършила НМА „Професор Панчо Владигеров“ (1983 г.) и има докторска степен от Нов български университет (2006 г.). Тя е доцент по пиано, облигатно пиано, акомпанимент и клавирна методика от 2008 година и професор по музикално продуцентство и музикална социология от 2016 г. в професионално направление Музикално и танцово изкуство, научно направление Музикознание и музикално изпълнителство. Милена Шушулова е омъжена за инж. Румен Павлов и има две дъщери – Павлета Павлова – магистър по финанси и одит, и Георгита Павлова – магистър по бизнес и корпоративно право.
Преподава в Нов български университет от 2001 година. Последователно е била директор на програми по музика (бакалавърски, магистърски и докторски), а от 2009 е ръководител на департамент „Музика“.
Члeн е на Съюз на българските композитори, секция „Музиколози“. Председател е на Съюза на музикалните и танцови дейци, дружество “Музиканти-педагози”. Лектор е на семинари по “Мотивация и психология на успеха” в България и чужбина. Участва в организацията на Фестивал-конкурс на СБМТД “С крилете на музиката” от 2003 до днес. Участва редовно в журито на конкурс по пиано “Орфеева дарба”, организиран от СУ “Климент Охридски” и Фондация „Орфеева дарба“. Член е на Обществения съвет по култура и образование към Столична община по покана на кмета на София – г-жа Йорданка Фандъкова.
Публикувани са над 60 нейни научни статии, студии в различни издания и сайтове от национално и международно значение. Участва активно в конференции в България и Европа. Ръководител е на над 200 проекта само в периода 2008-2017 г., повечето от които значими и важни, с финансиране от различни програми на национално и европейско ниво: Фондовете на НБУ – Централен фонд за стратегическо развитие, Фондовете на факултетите, други фондове в България – Фонд „Култура“, Фонд на Столична община, Европейски фондове, спонсори и други институции. Повечето проекти са от стратегическо значение за НБУ като: Майсторски клас по пиано на Людмил Ангелов – почетен професор на НБУ; Майсторски клас по арфа на проф. Сузана Клинчарова – почетен професор на НБУ; концерти на Академичен оркестър на НБУ; семинари за изпълнителско майсторство и концерти към тях; оперни и мюзикълни постановки и др.
Автор е на монографичните трудове:
Шушулова-Павлова, Милена. Български композиторски визии за слухово възпитание при усвояване на начални клавирни умения (пиеси, написани и издадени през 90-те години на ХХ век). Музикално общество “Васил Стефанов”. Аскони-издат, София, 2006.
Шушулова-Павлова, Милена. Теоретичното наследство на Андрей Стоянов. Източници, аспекти, проекции. Аскони-издат, София, 2007.
Шушулова-Павлова, Милена. Музика и публики. Нови концепции за отвореност. Нов български университет, София, 2015.