13.12.2010, понеделник, 19 ч., зала Филип Кутев – СБК

в програмата

“ИМПРЕСИЯ” ЗА ВИОЛОНЧЕЛО И ПИАНО
изпълняват: Георгита Бояджиева и Стела Димитрова-Майсторова

ДВЕ ПЕСНИ ИЗ ЦИКЪЛА “СЕЗОНИТЕ НА МОЯТА ДУША”
изпълнява Ина Петрова, на рояла авторът

“РЪЧЕНИЦА” ЗА СОЛО ПИАНО
изпълнява Георги Беломъжов

ДВЕ ПЕСНИ ИЗ ЦИКЪЛА “СЕЗОНИТЕ НА МОЯТА ДУША”
изпълнява Надежда Кондаклиева, на рояла авторът

“РОМАНС” ЗА ЦИГУЛКА И ПИАНО
изпълняват Калина Митева и Георги Беломъжов

АРИЯ НА ВИНЕХА ИЗ ОП. “ХАН КРУМ-ЮВИГИ”
изпълняват Неда Атанасова, на рояла авторът

ТРИ ПИЕСИ ЗА КЛАВИРНО ДУО –
“АНТИЧЕН ТАНЦ”, “ЕЛЕГИЯ”, “ТОКАТА”
изпълнява Клавирно дуо Дора и Анастас Славчеви

ПЕТ МИНИАТЮРИ ЗА БАС И ПИАНО
изпълняват Павел Герджиков и Йовчо Крушев

“ТОКАТА” (НАДСВИРВАНЕ ЗА МАЙСТОРИ)
Написана и посветена специално на Ангел Станков и Йосиф Радионов