КЛАВИРНИ ТВОРБИ
с участието на
Филип Павлов
Ростислав Йовчев
Симеон Гошев
Лили Гетова
Галя Апостолова

Концертите ще се състоят на
10 май 2010 от 19 ч. в СБК зала „Филип Кутев“ и на
11 май 2010 от 16 ч. в Аула на ЮЗУ „н. Ривски“ Благоевград