На 18.02.2016 г., четвъртък, от 19.00 часа, в Концертна зала НМА „Панчо Владигеров“ ще се проведе
Юбилеен концерт по случай 85-годишнината от рождението на проф. д.изк. ПЕНЧО СТОЯНОВ.

Симфониета „София“ с диригент Юли Дамянов и солист Михаил Стоянов (пиано) ще изпълни
„Дивертименто за струнен оркестър“ и „Концертино за пиано и камерен оркестър“ от Пенчо Стоянов, както и „Класично и романтично“ от Панчо Владигеров.

Концертът се организира от ОКИ „Надежда“, НМА „Панчо Владигеров“ и Съюз на българските композитори.

Вход – свободен.