22.03.2005 г., сряда, 19 часа
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов, 2

ЮБИЛЕЙНА ТВОРЧЕСКА ВЕЧЕР НА ВЕРА БАЕВА
композитор, пианист, педагог

У ч а с т в а т:
ПАВЕЛ ГЕРДЖИКОВ – бас-баритон
АЛЕКСАНДЪР МУТАФЧИЙСКИ – баритон
ЕЛИСАВЕТА КАЗАКОВА – цигулка
БЛАГОВЕСТА КОНСТАНТИНОВА – пиано
ВЕРА БАЕВА – пиано
ВЕРА ГРУЕВА – пиано
ГАНКА НЕДЕЛЧЕВА – пиано
ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА – пиано
АСЕН КИСИМОВ – актьор
В о д е щ:
КОНСТАНТИН КАРАПЕТРОВ