15.06.2009, понеделник, 19 ч.
КОНЦЕРТ С ТВОРБИ ОТ СЪВРЕМЕННИ АРМЕНСКИ КОМПОЗИТОРИ

АРМЕНУХИ КАРАПЕТЯН – Монолог за соло флейта
изпълнява Мила Павлова
ЕРВАНД ЕРКАНЯН
– „В плен на капризите” за соло цигулка
изпълнява Нина Куюмджиян
ЛЕВОН ЧАУШЯН
– Соната за пиано № 3
изпълнява Анахид Акопян
КОНСТАНТИН ПЕТРОСЯН
– Диалози за цигулка и виолончело
изпълняват Теодора Христова и Стоян Божков
ДАВИД САКОЯН
– Соната за виолончело и пиано
изпълняват Магдалена Далчева и Стефан Далчев
РУБЕН САРГСЯН
– Трио за цигулка, виолончело и пиано
изпълняват Теодора Христова, Стоян Божков и Анахид Акопян
ВАХРАМ БАБАЯН
– Концерт за флейта, кларинет, цигулка, виолончело и пиано
изпълняват
Мила Павлова, Атанас Илиев, Новислав Михайлов,
Юлия Фурнаджиева и Галина Апостолова
–––––––––––––––––––––––––––––––
17.06.2009, сряда, 19 ч.
КОНЦЕРТ С КАМЕРНИ ТВОРБИ ОТ КОНСТАНТИН ИЛИЕВ (1924-1988)
по повод 85 години от рождението му

ДЕТСКИ ПТИЦИ – ЦИКЪЛ ПИЕСИ ЗА ПИАНО
изпълнява Александър Василенко
КАДЕНЦА ЗА ФЛЕЙТА И ПИАНО ИЗ TEMPI CONCERTATI II
изпълняват Кремена Ачева и Цветана Иванова
ТРИ ПИЕСИ ЗА ТРИ КЛАРИНЕТА
изпълняват
Росен Идеалов – кларинет, Атанас Илиев – кларинет
и Иван Иванов – баскларинет
ДУО-СОНАТА ЗА ЦИГУЛКА И ВИОЛА
изпълняват Александър Спиров и Недялчо Тодоров
СТРУНЕН КВАРТЕТ № 4
изпълнява Квартет „Арс Музика”:
Новислав Михайлив – цигулка, Боян Кирилов – цигулка,
Кирил Христов – виола, Тодор Георгиев – виолончело
–––––––––––––––––––––––––––––––
19.06.2009, петък, 19 ч.
КАМЕРЕН КОНЦЕРТ С ТВОРБИ ОТ РУМЪНСКИ И БЪЛГАРСКИ КОМПОЗИТОРИ

ДРАГОМИР ЙОСИФОВ
– „Cinq petits adieux” за соло кларинет
изпълнява Росен Идеалов
MAIA CIOBANU / МАЯ ЧОБАНУ
– Концерт за пиано и електроакусичен медиум
изпълнява Цветелина Панайотова
ANATOL VIERU / АНАТОЛ ВИЕРУ
– „Couple” за кларинет и виола
изпълняват Росен Идеалов и Валентин Тошев
ЛАЗАР НИКОЛОВ
– Соната за флейта и пиано
изпълняват Мила Павлова и Цветелина Панайотова
ВЕЛИСЛАВ ЗАИМОВ
– Трио за флейта, кларинет и виола
изпълняват МИЛА ПАВЛОВА, РОСЕН НИДЕАЛОВ и ВАЛЕНТИН ТОШЕВ
ЮЛИЯ ЦЕНОВА
– „Message” за флейта, кларинет, виола и пиано
изпълняват Мила Павлова, Росен Идеалов,
Валентин Тошев и Цветелина Панайотова
–––––––––––––––––––––––––––––––
20.06.2009, петък, 19 ч.
КОНЦЕРТ
С КАМЕРНИ ТВОРБИ ОТ СЪВРЕМЕННИ РУМЪНСКИ КОМПОЗИТОРИ

DAN DEDIU / ДАН ДЕДИУ
– Струнен квартет № 3
PETRU STOINOV / ПЕТРУ СТОЯНОВ
– „2+1+1” за четири соло инструмента (2 Vni, Vla, Vc)
изпълнява Квартет „Хорс”:
Анастасия Детистова-Абаджиева – цигулка,
Мариана Връбчева – цигулка,
Пепа Дженева – виола,
Палмира Грибнева-Томанова – виолончело
SORIN LERESCU / СОРИН ЛЕРЕСКУ
– Струнен квартет № 2
ADRIAN IORGULESCU / АДРИАН ЙОРГУЛЕСКУ
– Струнен квартет № 3
изпълнява Квартет “Арс Музика”:
Новислав Михайлов – цигулка, Боян Кирилов – цигулка,
Кирил Христов – виола, Юлия Фурнаджиева – виолончело
–––––––––––––––––––––––––––––––
21.06.2009, неделя, 19 ч.
КОНЦЕРТ
НА СТРУНЕН КВАРТЕТ ДИОТИМА / DIOTIMA – ФРАНЦИЯ
NAAMAN SLUCHIN – цигулка/violon,
YUN-PENG ZHAO – цигулка/violon,
FRANCK CHEVALIER – виола/alto,
PIERRE MORLET – виолончело/violoncelle

Марин Големинов / Marin Goleminov
– Струнен квартет № 4 (Микроквартет)
George Onslow / Жорж Онслов
– Струнен квартет ор. 66
Димитър Тъпков / Dimitar Tapkoff
– Струнен квартет № 2
Морис Равел / Morice Ravel
– Струнен квартет № 2