МУЗИКАЛНИЯТ ЦЕНТЪР „БОРИС ХРИСТОВ”
обявява
Втори конкурс по композиция „Борис Христов” за създаването на песен за нисък мъжки глас – бас или баритон и акомпаниращ инструмент.

Идеята на конкурса е да се превърне в пресечна точка за общуване между композиторите и вокалните изпълнители.

Известно е пристрастието на Борис Христов към камерната музика. Големият певец с еднаква отговорност и вдъхновение се е отдавал както на сценичните си превъплъщения, така и на изявите си на концертния подиум, свързани с вокалната миниатюра.

Под формата на конкурс за съвременна художествена песен за бас или баритон Музикалният център „Борис Христов” стимулира авторите – български и чуждестранни, без ограничение във възрастта, за създаването на нов репертоар за тези завладяващи разновидности на човешкия глас.

Текстът и акомпаниращият инструмент са по избор на авторите.

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. В конкурса имат право да участват кандидати без ограничение за възраст и националност.
2. Произведенията трябва да са за нисък мъжки глас /бас или баритон/ със съпровод на един инструмент –
по избор, с времетраене от 3 до 6 минути, върху текст на български език по избор на композитора.
3. Всеки кандидат може да представи максимум 2 произведения, композирани не по-рано от 2010 г., изписани на компютърна програма или на четлив ръкопис в 4 екземпляра.
4. Произведенията не трябва да са публично изпълнявани и издавани
5. Кандидатите изпращат в срок до 15.12. 2011 г./съгласно пощенско клеймо/ следните материали в общ пакет:
А. Запечатан плик с конкурсното произведение в 4 екземпляра.
Б. Запечатан непрозрачен плик, в който е поставен лист с името на кандидата, адрес, телефон, е-mail, снимка и кратка творческа биография.
В. Запечатан плик с декларация на автора, че приема условията на конкурса и че произведението не е публично изпълнявано и издавано.
6. Конкурсът е анонимен. На заглавната страница на всяко произведение в десния горен ъгъл, вместо името на автора се изписва произволно избрано петцифрено число. Същото число се изписва и върху останалите пликове с информацията за кандидата.
Върху пликовете и творбите не трябва да има никакви обозначения, нарушаващи анонимността /освен петцифреното число, избрано от автора/. Всякакви други обозначения, нарушаващи анонимността водят до техническо декласиране на произведението.

7. Материалите се изпращат на адрес:
София 1000, Ул. „Цар Самуил” №43
Музикален център „Борис Христов”
За конкурса „Борис Христов”

8.Изпратени за участие произведения не се връщат.
9. Наградените творби ще бъдат изпълнени в рамките на Осмия фестивал на изкуствата „Борис Христов” – май-юни 2012 г.
10.Оргнизаторът не финансира изпълнението на творбите.
11 Организаторът на конкурса си запазва правото да документира и записва, филмира и разпространява изпълненията на наградените творби, без да заплаща права и обезщетения на авторите.
II. ЖУРИ
1. Представените творби се оценяват от жури, в което са включени изявени български творци.
2. Оценяването на творбите ще се проведе до 29.12.2011г.
3. Журито има право да не присъди или да раздели някои от обявените награди.
4. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.
III. НАГРАДИ
Присъждат се следните награди:

Първа награда – 700 лева
Втора награда – 500 лева
Трета награда – 300 лева

Конкурсът „Борис Христов” се осъществява с подкрепата на Министерството на културата.

За допълнителна информация:
Тел. 987-35-92; 0887-062-660

Елена Драгостинова
Директор на Музикалния център „Борис Христов”