23.04.2012 г., понеделник, 19 часа
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. „Иван Вазов“ № 1

Камерен концерт с творби от
ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ
посветен на 100-годишнината от рождението му

с участието на

КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА – сопран
РАЙНА ЦАНКОВА-ХИНЧЕВА – сопран
ТАНЯ ЛАЗАРОВА – сопран
БЛАГОВЕСТА АНГЕЛОВА – пиано
ГАЛЯ ВРАЧЕВА – пиано
ЕВГЕНИ МОСКОВЧУК – цигулка
СВЕТОСЛАВ ЛАЗАРОВ – пиано