Крайният срок за подаване на творби за участие в 15-ия Международен конкурс за симфонично произведение 7/8 е 15 АВГУСТ 2015 г..
Всеки участник трябва да заяви желанието си да участва на e-mail: sofiaphil@ibn.bg; philharmony.sofia@gmail.com като изпрати кратка артистична биография, снимка за публикация, адрес и телефон за контакт.
Авторите, участващи в конкурса, трябва да изпратят до 15.08.2015 г. в Софийска филхармония по 5 (пет) копия от партитурата и звуков запис (инструментален, синтезатор или поне клавир) на произведението си на адрес:

Софийска филхармония
За конкурса 7/8
ул. „Бенковски“ № 1
София 1000

Подробна информация: Софийска филхармония

или на тел. (02) 988 15 60, СБК