Конкурсът се провежда под Патронажа на Министерство на Културата на Р. България

h3(red-dot). Начало: 25 март 2016

h3(red-dot). Място: Сградата на Софийска филхармония

h3(red-dot). Организатори:

• St. George Foundation (SGF), САЩ
• Фондация „Свети Георги Чудотворец“
• Съюз на българските композитори
• Национален институт Софийска филхармония

h3(red-dot). Тема на конкурса за 2016:

Джаз в 7/8

/Темата се задава всяка година от организаторите/

h3(red-dot). Цели на конкурса:

1. Чрез „Конкурс за композиране на симфонично произведение 7/8“, Фондация „Свети Георги Чудотворец“ отваря диалог между публика и композитори, като приема основното правило – публиката да определи окончателната класация на произведенията в конкурса. На финалния концерт – „Концерта на публиката“, публиката определя окончателното класиране в конкурса.

2. Конкурсът има основна цел – да спомага за развитието и обогатяването на българската симфонична музика, основаваща се на неравноделните български ритми, като стимулира композиторите да композират творби в традиционните неравноделни ритми.

Награден фонд:
• Първа награда 5000 щ.д.
• Втора награда 3000 щ.д.
• Трета награда 1000 щ.д.
• Поощрителна награда 500 щ.д.

Регламент за участие:
1. Право на участие в конкурса имат композитори от всички националности, без възрастова граница.
2. Конкурсът не е анонимен.
3. Творбите трябва да са нови, неизпълнявани досега макар и частично.
4. Няма ограничение за автори номинирани или наградени през предишните конкурси.
5. Всеки участник има право да представи само по една творба с времетраене не по-голямо от 15 минути, неизпълнявана на други конкурси.
6. Творбите трябва да са с подчертани интонационни и метроритмични похвати /синкопирани ритми/, характерни за българския фолклор.
7. Няма ограничение на характера на музикалната творба. Композиторът избира формата на музикалната творба
8. Може да се добавя участие на вокални изпълнения /солови или хорови/, народни инструменти и т.н.
9. Ако в творбите има солиращ инструмент, вокални изпълнители /солови или хорови/, народни инструменти, то авторът се ангажира с осигуряването и заплащането на солиста.
10. Творбите трябва да са съобразени с оркестров състав не по-голям от – 2*, 2*, 2*, 2*, – 4, 2, 3, 1 – timp.+2, Harp, Pianofoprte, Str.

Технически изисквания и срокове:
1. Всеки участник заявява желанието си да участва в конкурса на e-mail адрес: sofiaphil@ibn.bg; philharmony.sofia@gmail.com, като изпрати кратка артистична биография, снимка за публикация, адрес и телефон за контакт.
2. Авторите, участващи в конкурса, трябва да изпратят до 15 август 2016 г. в Софийска филхармония по 5 копия от партитурата и звуков запис /инструментален, синтезатор или поне клавир/ на произведението си на адрес:

Софийска филхармония
За конкурса 7/8
Ул. Бенковски No 1,
София 1000

3. Нотните материали на номинираните творби /пълен комплект щимове двустранно разпечатани и подлепени/ трябва да се изпратят до 15 дни след обявяването на резултатите на същия адрес. Авторите, които не са предоставили навреме нотен материал, отпадат автоматично от финалния кръг.

Жури и начин на класиране:
1. Финалистите ще бъдат номинирани от петчленно професионално жури.
2. Решението на журито е окончателно и не подлежи на оспорване.
3. Членовете на журито нямат право да участват в конкурса.
4. До четири номинирани произведения ще бъдат изпълнени на специално организиран концерт – конкурс на Софийската филхармония.
5. Излъчването на победителя и подгласниците става чрез гласуване на публиката в края на концерта, със специални бюлетини.
6. Авторите предоставят безвъзмездно правата за изпълнение на този концерт, както и за последващи концертни изпълнения и издаване на компакт-дискове с цел популяризиране на конкурса безвъзмездно.
7. Наградите се връчват същата вечер.

Забележки:
1. Знакът * означава, че е допустима оркестрация, в която единият от инструменталистите в групата, може да свири на повече от един инструмент в различен строй, например: флейта-пиколо и/или алтова флейта, обой-английски рог, кларинет-бас-кларинет и/или ес-кларинет, фагот-контрафагот:
2. В случай на невъзможност да бъде изпълнена творбата, поради нарушаване на това условие или поради написани “неизсвиряеми” елементи от нея, поради несъобразяване със спецификата на всеки един от инструментите, номинираното произведение автоматично отпада.