Конкурсът се провежда под Патронажа на Министерство на Културата на Р. България

Организатори:
• St. George Foundation (SGF), САЩ
• Фондация „Свети Георги Чудотворец“
• Съюз на Българските Композитори
• Национален институт Софийска филхармония

Тема на конкурса за 2017 г.:

„Гласове и оркестър в 7/8“

(Произведение за вокал и/или вокален ансамбъл (хорова формация) и симфоничен оркестър в български ритми)

Цели на конкурса:

1. Чрез „Конкурса за композиране на симфонично произведение 7/8“ Фондация „Свети Георги Чудотворец“ отваря диалог между публика и композитори, като приема основното правило – публиката да определи окончателната класация на произведенията в конкурса. На финалния „Концерт на публиката“ публиката определя окончателното класиране в конкурса.

2. Конкурсът има основна цел – да спомага за развитието и обогатяването на българската симфонична музика, основаваща се на неравноделните български ритми, като стимулира композиторите да композират творби в традиционните неравноделни ритми.

Награден фонд на конкурса:

• Първа награда 8 000 лв (осем хиляди лева).
• Втора награда 5 000 лв (пет хиляди лева).
• Трета награда 2 000 лв (две хиляди лева).

Регламент за участие:

1. Право на участие в конкурса имат композитори от всички националности, без възрастови ограничения.
2. Конкурсът не е анонимен.
3. Творбите трябва да са нови, неизпълнявани досега (както в цялост, така и части от тях).
4. Няма ограничение за автори, които са били номинирани или награждавани в предишни издания на конкурса.
5. Всеки участник има право да представи само по една творба с времетраене не по-голямо от 15 мин. (петнадесет минути), неизпълнявана на други конкурси.
6. Творбите трябва да са с подчертани интонационни и метроритмични похвати (синкопирани ритми), характерни за българския фолклор.
7. Няма ограничение на характера на музикалната творба. Композиторът избира формата на музикалното произведение.
8. Може да се добавя участие на вокални изпълнения (солови или хорови), народни инструменти и т.н., независимо от обявената тема на конкурса.
9. Ако в творбите има солиращ инструмент, вокални изпълнители (солови или хорови), народни инструменти, то авторът се ангажира с осигуряването на солиста.
10. Творбите трябва да са съобразени с оркестров състав не по-голям от – 2*, 2*, 2*, 2*, – 4, 2, 3, 1 – timp.+2, Harp, Pianofoprte, Str.

Технически изисквания и срокове:

1. Всеки участник заявява желанието си да участва в конкурса на e-mail адрес: bgcomposers@gmail.com като изпрати кратка творческа биография, снимка за публикация, адрес и телефон за контакт.
2. Авторите, участващи в конкурса, трябва да изпратят до 15 септември 2017 г. в библиотеката на СБК по 5 копия от партитурата и звуков запис (инструментален, синтезатор или поне клавир) на произведението си на адрес:

Съюз на българските композитори
Библиотека – За конкурса 7/8
ул. Иван Вазов No 2,
София 1000

3. Нотните материали на номинираните творби (пълен комплект щимове, двустранно разпечатани и подлепени) трябва да се изпратят до 15 дни след обявяването на резултатите на същия адрес. Авторите, които не са предоставили навреме нотен материал, отпадат автоматично от финалния кръг.

Жури и начин на класиране:

1. Финалистите ще бъдат номинирани от петчленно професионално жури.
2. Решението на журито е окончателно и не подлежи на оспорване.
3. Членовете на журито нямат право да участват в конкурса.
4. Номинираните произведения (не повече от пет) ще бъдат изпълнени на специално организиран заключителен концерт – конкурс на Софийската филхармония.
5. Излъчването на победителя и двамата подгласници става чрез гласуване на публиката в края на концерта, със специално подготвени бюлетини.
6. Авторите предоставят безвъзмездно правата за изпълнение на произведенията на този концерт, както и за последващи концертни изпълнения и издаване на компакт-дискове с цел популяризиране на конкурса.
7. Отличените композитори получават паричната равностойност на наградите в сградата на СБК в срок до 20 (двадесет) дни след заключителния концерт.

Други:

1. Знакът * означава, че е допустима оркестрация, в която единият от инструменталистите в групата може да свири на повече от един инструмент в различен строй, например: флейта-пиколо и/или алтова флейта, обой-английски рог, кларинет – бас-кларинет и/или ес-кларинет, фагот-контрафагот.
2. В случай на невъзможност да бъде изпълнена творбата поради нарушаване на това условие, поради написани “неизсвиряеми” елементи от нея или поради несъобразяване със спецификата на всеки един от инструментите, номинираното произведение автоматично отпада.
3. При получаване на наградите по време на заключителния концерт, композиторите са длъжни да бъдат в строго официално и подходящо за случая облекло, според приетите норми и стандарти.
4. Заявяването за участие в конкурса потвърждава съгласието на автора с регламента на конкурса.