ТЕМА НА КОНКУРСА ЗА 2018 г.:

„СЮИТА ЗА НАРОДЕН ИНСТРУМЕНТ И СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР“

Цели на конкурса

1. Чрез „Конкурса за композиране на симфонично произведение 7/8“ Фондация „Свети Георги Чудотворец“ отваря диалог между автори и общество, като приемат за основно правило да направят новите български симфонични произведения достояние на широката публика чрез селекция до 5 произведения, извършена от професионално пет-членно жури, излъчено от Управителния съвет на СБК, като след изпълнението на финалния „Заключителен гала-концерт“ на 01.10.2018 г., Зала „България“ същото жури определя Първа, Втора и Трета награда.

Дават се и две допълнителни награди: „Награда на публиката“ и Специалната награда на Фондация „Св. Георги Чудотворец“ за произведение, което се отличава със специфичен индивидуален характер и потенциал за по-голяма популярност сред слушателите на база мелодичност и индивидуален стилов характер, по подобие на популярни творби на български композитори със знакови творби с подобен характер.

2. Предвижда се морална награда „Диплом“ – „Награда на изпълнителите“.

3. Конкурсът има основна цел – да спомага за развитието и обогатяването на българската симфонична музика, основаваща се на неравноделните български ритми, като стимулира композиторите да композират творби в традиционните неравноделни ритми.

Награден фонд на конкурса:

1. Първа награда – 5 000.00 лв (пет хиляди лева)
2. Втора награда – 3 000.00 лв (три хиляди лева)
3. Трета награда – 2 000.00 лв (две хиляди лева)
4. Награда на публика – 2 000.00 лв (две хиляди лева)
5. Специалната награда на Фондация „Св. Георги Чудотворец“ – 3 000.00 лв (три хиляди лева)

Регламент за участие:

1. Право на участие в конкурса имат композитори от всички националности, без възрастови ограничения.
2. Конкурсът НЕ Е анонимен.
3. Творбите трябва да са нови, неизпълнявани досега (както в цялост, така и части от тях).
4. Композитори, които са спечелили в текущата година награда на Конкурса, нямат право на участие в изданието на Конкурса през следващата година.
5. Всеки участник има право да представи само по една творба, с времетраене не по-голямо от 15 мин. и не по-малко от 7 мин., неизпълнявана на други конкурси.
6. Творбите трябва да са с подчертани интонационни и метроритмични похвати (синкопирани ритми), характерни за българския фолклор.
7. Няма ограничение на характера на музикалната творба. Композиторът избира формата на музикалното произведение.
8. Може да се добавя участие на вокални изпълнения (солови или хорови), народни инструменти и т.н.
9. Ако в творбите има повече от един солиращ инструмент, вокални изпълнители (солови или хорови), множество народни инструменти и т.н., то авторът се ангажира с осигуряването на солистите/изпълнителите. В случай, че солистът не е от Софийска Филхармония и има участие на друг академичен оркестър или хор, то техните хонорари се заплащат от автора.
10. Творбите трябва да са съобразени с оркестров състав не по-голям от – 2*, 2*, 2*, 2*, – 4, 2, 3, 1 – timp.+2, Harp, Pianofoprte, Str.

Технически изисквания и срокове:

1. Всеки участник заявява желанието си да участва в конкурса на e-mail адрес: bgcomposers@gmail.com като изпрати кратка творческа биография, снимка за публикация, адрес и телефон за контакт.
2. Авторите, участващи в конкурса, трябва да изпратят до 30 ЮЛИ 2018 г. в администрацията на СБК по 5 копия от партитурата и 5 копия на звуков запис (инструментален, синтезатор или поне клавир) на произведението си на адрес:

Съюз на българските композитори
Библиотека – За конкурса 7/8
ул. Иван Вазов No 2,
София 1000

3. Нотните материали на номинираните творби (пълен комплект щимове, двустранно разпечатани и подлепени) трябва да се изпратят до 15 дни след обявяването на резултатите на същия адрес. Авторите, които не са предоставили навреме нотен материал, отпадат автоматично от финалния кръг.

Жури и начин на класиране:

1. Финалистите ще бъдат номинирани от пет-членно професионално жури, излъчено от Управителния съвет на СБК.
2. Решението на журито е окончателно и не подлежи на оспорване.
3. Членовете на журито нямат право да участват в конкурса.
4. Членовете на журито декларират, че сред кандидатите няма техен възпитаник. В случай, че има такъв, то членът на журито, чийто възпитаник участва в Конкурса, няма право да гласува за него (използва се принципът на падащ кворум).
5. Номинираните произведения (не повече от пет) ще бъдат изпълнени на специално организирания заключителен гала-концерт на 01.10.2018 г. в зала „България“ от Софийската филхармония.
6. Авторите предоставят безвъзмездно правата за изпълнение на произведенията на този концерт, както и за последващи концертни изпълнения и издаване на компакт-дискове с цел популяризиране на конкурса.
7. Отличените композитори получават паричната равностойност на наградите в сградата на СБК в срок до 20 (двадесет) дни след заключителния концерт.

Други:

1. Знакът * означава, че е допустима оркестрация, в която единият от инструменталистите в групата може да свири на повече от един инструмент в различен строй, например: флейта-пиколо и/или алтова флейта, обой-английски рог, кларинет – бас-кларинет и/или ес-кларинет, фагот-контрафагот.
2. В случай на невъзможност да бъде изпълнена творбата поради нарушаване на това условие, поради написани “неизсвиряеми” елементи от нея или поради несъобразяване със спецификата на всеки един от инструментите, номинираното произведение автоматично отпада.
3. При получаване на наградите по време на заключителния концерт, композиторите са длъжни да бъдат в строго официално и подходящо за случая облекло, според приетите норми и стандарти.
4. Заявяването за участие в конкурса потвърждава съгласието на автора с регламента на конкурса.

Конкурсът се провежда под Патронажа на Министерство на Културата на Р. България

 

Организатори:

• St. George Foundation (SGF), САЩ
• Фондация „Свети Георги Чудотворец“
• Съюз на Българските Композитори
• Национален институт Софийска филхармония