Георги Димитров


композитор, хоров диригент, педагог

Георги Димитров

02.05.1904 г. - 12.03.1979 г.Белоградчик - България

Проф. Георги Димитров е композитор-песенник, възпитал поколения хорови диригенти, създали свои хорови школи и утвърдили международния престиж на българското хорово изпълнителско изкуство на международната сцена. Завършва учителския отдел и класа по композиция на К. Шикорски във Варшавската консерватория (1929 г.). Учи цигулка при Охлевски, хорово дирижиране при Казуро и Г. Фителберг. Учителства в Груец. Посещава музиколожкия отдел на Варшавския държавен университет. Във Варшава ръководи български студентски хор “Христо Ботев”, заедно с полския композитор Мачеевски основава и ръководи Голям славянски хор. След завръщането си в България през 1938 г. е инспектор по музика при Министерството на народната просвета. Артистичен секретар на Софийската опера (1940­-48 г.). Директор на Дирекция за музикално творчество и изпълнителско изкуство (1948­-58 г.). Основател и диригент на Камерен мъжки хор (1939­-43 г.), ръководи работническия хор “Георги Кирков” (1945­-49 г.). Главен редактор на списание “Българска музика” (1953­-54 г.). Професор по хорово дирижиране в НМА (от 1962). Пише кантати и сюити, хорови и солови песни, хармонизации на български и чужди народни и масови песни. Много от песните му са се утвърдили като класика и трайно са навлезли в репертоара на българските хорове. Носител е на много награди и отличия.

Проф. Георги Димитров е автор на учебници, статии и съставител на сборници с песни.

Творчество

Кантати:
“Възпев на родината” за четворен детски, девически, смесен и мъжки хор (1960 г.).

Хорови песни:
За смесен хор:

“Сяла малка мома”;
“Умрял Джерман” и “Поминувам, заминувам” , т. народен (1934);
“Гълъбите гукат”;
“Бяла пролет” и “Отвънка ухае на люляк”, т. Н. Фурнаджиев (1951);
“Синигерова сватба”, т. И. Стратиев (1952).

За смесен (и еднороден) хор:
“Коза и пелин”;
“Дядо и мечка” и “Конче водя, мамо”, т. народен (1940).

За мъжки хор:
Коледни песни (1942);
Триптих “Шуми лесът”;
“Вият се облаци черни” и “Бяла приказка” (1942);
“Безсмъртни” ­ балада (1949).

Детски песни:
“Бели гълъби” (1953);
“Дремчо на лагер” (1954).

Избрана литература от проф. Георги Димитров:
“Беседи по въпроси за хоровото изкуство” (С., 1974).

Избрана литература за проф. Георги Димитров:
Баларева, Агапия. “Композиторът Георги Димитров” (С., 1976);
Морфов, Богдан. “Възпев на родината…” (С., 1981).