Йордан Гошев


композитор, пианист

Йордан Гошев

08.06.1960 г.Благоевград - България

Проф. д-р Йордан Гошев завършва висшето си образование в НМА “Проф. П. Владигеров”, специалност “пиано” в класа на проф. д-р Ат. Куртев (1981-1985 г.). Учи композиция в класа на проф. Ал. Танев (1982-1988 г.). Той е преподавател по “Хармония с аранжиране”, “Пиано” и “Инструментознание” в ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград. Проф д-р Гошев е ръководител на катедра „Музика”, заместник декан на Факултета по изкуствата, Директор и главен художествен ръководител на Камерна опера Благоевград, Артистичен директор на „Студентски фестивал на изкуствата”, Главен експерт по култура и художествено-творчески дейности на ЮЗУ „Н. Рилски”, Декан на Факултета по изкуствата.
Лауреат на множество национални и международни конкурси по композиция.

Творчество

Симфонични произведения:
Симфония № 1 (2000 г.)
Симфония № 2 (2007 г.)
Симфония № 3 (2012 г.)
Симфонична поема „Илинден” (2007 г.)
„Симфонични танци” (2008 г.)

Музикално-сценични произведения:
Концерт за пиано и оркестър (1990 г.)
“Фантазия” за флейта и оркестър (1994 г.)
“Рапсодия” за пиано и оркестър (2006 г.)
“Кукери“ за тъпан и СО (2011 г.)
Концерт за цигулка и оркестър (2013 г.)
„Кончерто гроссо“ за камерен оркестър (2013 г.)
Двойни вариации за симфоничен оркестър (2014 г.)
“Бурлеска” за струнен оркестър (2002 г.)
“Ламенто” за струнен оркестър (2006 г.)
“Елегия” за цигулка и струнен оркестър (2003 г.)
„Диагонали” за клавирен квинтет (2007 г.)
Струнен квартет
2 сонати за орган
“На разходка с малкия принц”- цикъл от 12 пиеси за пиано (1995 г.)

Хорова, вокална, театрална музика и др.

Издания на CD:
“Симфония” изд. Conservatorio di Musica, Perugia (Италия, 2002 г.)
“Контрасти” – за цигулка и виола изд. “Peter the Great Festival” (Холандия, 2000 г.)
„Прелюд, Интермецо и Токата” за пиано, изд. ЕMCY, Мюнхен (2007 г.)
“Пет скици” – за тромбон и пиано, изд “Елм”
“Сюита” – за пиано, изд. от Творчески фонд на СБК,
“Sassofonissimo” за 12 саксофона, изд. Met-X, Brussels (2011 г.)
„Интродукция и танц“ за 2 пиана и тъпан
„Токата в С“ за две пиана

Печатни издания:
“Соната № 2” за орган, изд. от Творчески фонд на СБК
“Капричио” за цигулка, изд. от Творчески фонд на СБК
“Дяволски мисли” за две пиана, изд. Artmusic, 2002 г.
“На разходка с малкия принц”- цикъл от 12 пиеси, Университетско издателство “Неофит Рилски” Благоевград
“Съвременен курс по пиано” Университетско издателство “Неофит Рилски” Благоевград “Бурлеска” за струнен оркестър, изд. Artmusic, 2003 г.
“Контрасти” за цигулка и виола, изд. от Творчески фонд на СБК, 2003 г.
„В края на лятото“ – цикъл клавирни пиеси, Университетско издателство “Неофит Рилски” Благоевград, 2013 г.
“Хармония с аранжиране” – учебник в 3 части в съавторство с композитора проф. Филип Павлов, изд. Вулкан 4, 2002 г.
“Звуковисочинна организация на българската народна песен” – монография, 2004 г., Университетско издателство “Неофит Рилски” Благоевград
“Линеарна обработка на българската народна песен” монография, Университетско издателство “Неофит Рилски”, Благоевград, 2005 г.
„Практически курс по хармония“, Университетско издателство “Неофит Рилски”, Благоевград, 2013 г.